محصولات

زيربخش هاي مربوط به بخش بخش اصلی-> سیستم مدار بسته-> آنالوگ
محصولات آنالوگ
ليست صفحات :  ۱ 
Ar-CW254
عنوان : Ar-CW254
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

All in one IR camera

IR LED:5X24PCS IR LED IR distance:25M

lens: Board Lens 6mm

1/3"sony COLOR CCD/Low Illumination/520TVL


Ar-CW253
عنوان : Ar-CW253
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

All in one IR camera ,without bracket

30pcs Led , 4mm lens

540L, color 1/3"SONY CCD 0.1LUX


Ar-CW306
عنوان : Ar-CW306
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

All in one IR camera ,with bracket

IR LED:8X36PCS IR LED IR distance: 30M

lens: varifocal lens9-22mm

520TVL/1.3"sony COLOR CCD


Ar-CW390A
عنوان : Ar-CW390A
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

All in one waterproof camera

Lens16mm CS Lens /25mm CS Lens

520 TVL / 1.3” sony

match 25mm Len, 15degree optical Len, distance: 80-100m


:Ar-CW260L
عنوان : :Ar-CW260L
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

●ф5 72Lights

4-9mm Lens Manual zoom lens

with bracket

1/3SONY 520TVL 4-9mm Lens 42IR

distance: 70m


Ar-Cw393
عنوان : Ar-Cw393
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

silver metal case,with bracket

case color:silver metal waterproof

lens:4-9mm,manual vari-focus lens

IR LED:8 36lights

ir range:50m

650TVL,color 1/3"SONY CCD 0.1LUX


Ar-CW269
عنوان : Ar-CW269
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

All in one waterproof camera ,with

bracket

IR LED:5X23PCS IR LED IR distance: 20M

lens: Board Lens 3.6mm

520TVL/1/3"sony CCD COLOR


Ar -CBW0002FE
عنوان : Ar -CBW0002FE
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

OSD MENUwith digital WDR function ATR modeBLC),White balance adjustable2D-DNR etc . function, without lens, DC drive

600 TVL / SONY Effio-E


Ar-CW397CE
عنوان : Ar-CW397CE
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

 

All in one waterproof camera ,with bracket

IR LED:30pcs IR LED, IR: 30m

lens: Board Lens 3.6mm

600TVL/1/3SONY Effio-E COLOR


Ar-CD156
عنوان : Ar-CD156
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

2.5" plastic dome camera Len:3.6mm Lens IR LED:5 24pcs

IR distance:20m

520TVL,1/3"SONY CCD 0.1LUX


Ar-CD116
عنوان : Ar-CD116
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

3.5"Dome camera

36IR,IR Distance 30m

4-9mm/Board

540TVL,color 1/3"SONY CCD 0.1LUX


Ar-CD139
عنوان : Ar-CD139
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

Plastic Dome camera

Lens:3.6mm

520TVL,1/3"SONY CCD 0.1LUX


Ar-CD106
عنوان : Ar-CD106
تاریخ : (۲ دي ۱۳۹۰)

3.5" plastic dome camera

Len:3.6mm Lens

IR LED:5 18pcs

IR distance:20m

520TVL,1/3"SONY CCD 0.1LUX
ارتک

طراحی و برنامه نویسی شده توسط : HAM3D.net